Modernizacja chodników i wjazdów przy ul. Nowogrodzkiej

W dniu 20.06.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n ,,Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży , odcinek od ulicy Zabawnej do ulicy Sikorskiego ’’.

Prace wykonane zostały  przez:  Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. 18-400 Łomża.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

  • wykonanie chodników z kostki polbruk na podsypce cementowo – piaskowej
  • wykonanie zjazdu na posesję z kostki polbruk.

Roboty zostały wykonane w terminie od  25.05.2017 r. do 14.06.2017 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  20.06.2022 r.

Koszt całkowity inwestycji  166050,00 zł brutto.