Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych przy ul.Sikorskiego

W dniu  30.06.2017 r   odbył się odbiór końcowy  inwestycji:

  1. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sikorskiego (dojazd do Parku Przemysłowego),
  2. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji na ul. Sikorskiego.

Prace wykonane zostały  przez:  Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. 18-400 Łomża.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

1.Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sikorskiego (dojazd do Parku Przemysłowego),

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.

2. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji na ul. Sikorskiego

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.

Koszt całkowity inwestycji  46 764,60 zł brutto.

 

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sikorskiego (dojazd do Parku Przemysłowego)

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji na ul. Sikorskiego