Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej

W dniu  30.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,, Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej w Łomży”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.  18-400 Łomża, ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

– budowę chodników z kostki  betonowej polbruk na podsypce cementowo – piaskowej

– budowę zjazdów na posesję z kostki polbruk na podsypce cementowo – piaskowej

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową WIN.272.2.36.2017 z dnia  24.07.2017 r.  Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 30.08.2022 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  147 231,00 zł brutto.