Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego

W dniu 28.08.2017 r. zakończył się odbiór końcowy Budynku socjalnego mieszkalnego 56-rodzinnego położonego przy ulicy Kamiennej 5 w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i śmietnikiem. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „AGBAKAR” inż. Maria Pakosińska 18 – 400 Łomża ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166. Zadanie “Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego ” obejmowało: wykonanie 48 rodzinnego budynku wielorodzinnego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. 

W zakres wykonanych prac wchodziło:

– wykonanie budynku 56-rodzinnego podpiwniczonego o wysokości 4-kondygnacji i pełnym podpiwniczeniu z dachem płaskim dwuspadowym krytym papą. Konstrukcja budynku ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych, stropy płyta kanałowa systemu Żerań. Wszystkie klatki schodowe w poziomie parteru dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W podpiwniczeniu znajdują się piwnice lokatorskie, pomieszczenie na węzeł cieplny, wodomierz, suszarnię oraz wózkownie i pomieszczenia gospodarcze. W budynku wykonano następujące rodzaje instalacji: wodociągową (woda zimna i ciepła), kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, odgromowa, dzwonkowa, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, i wentylacji grawitacyjnej. Okna PCV z nawiewnikami , stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa, drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe. Posadzki z paneli podłogowych i gresu, ściany malowane farbą emulsyjną. Elewacja ocieplenie styropianem , grubość 15cm + wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa.

Cztery mieszkania na parterze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

-zagospodarowanie terenu wokół budynków, w skład którego weszło wykonanie: śmietnika, oświetlenia terenu, i drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi z kostki Polbruk o grub. 8cm na podbudowie oraz chodników na podsypce piaskowej z kostki Polbruk grubości 6cm. 

Dane charakterystyczne budynku

Powierzchnia zabudowy 1 011,10 m²

Powierzchnia całkowita 4 035,20 m²

Powierzchnia użytkowa 2 891,80 m²

Powierzchnia użytkowa podstawowa 2 016,00 m²

Powierzchnia użytkowa pomocnicza 873,90 m²

w tym powierzchnia komunikacji

Powierzchnia komunikacji 585,30 m²

Powierzchnia piwnic lokatorskich 407,58m²

Kubatura 14 731,00 m³

Ilość mieszkań 56 szt w tym M2 – 4 szt  M3 – 28 szt  M4 – 24 szt

Budynek podłączono do wodociągu miejskiego przyłączem, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia zewnętrznego. 

Roboty zostały wykonane w terminie od 11.02.2016 r. do dnia 08.08.2017 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy nr 12/2016 Tom I do III. Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową nr WIN.272.2.4.2016 z dnia 04.02.2016 r. i pozwoleniem na budowę nr 219/13 z 26.09.201r. , która przewidywała termin rozpoczęcia robót 11.02.201r. i termin zakończenia 31.08.2017 r. Wykonawca udzielił gwarancji do 28.08.2022 r.

Koszt inwestycji wyniósł 6 279 021, 91 zł. Projekt był współfinansowany w 30% tj. kwotą 1 883 706, 57 zł. przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków funduszu dopłat.