Program Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego

Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe w skład, którego wchodzi 18 gmin i powiatów subregionu łomżyńskiego realizuje projekt pt.: „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim  i wiarygodny partner w biznesie” współfinansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu, a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych.

Forum odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (aula 315).

W czasie trwania Forum, drugiego dnia, odbywać się będzie prezentacja innowacyjnych firm, przedsiębiorstw Subregionu Łomżyńskiego tj.: stoiska, punkty informacyjne, filmy promocyjne, stoiska degustacyjne, itp.  Dlatego też pragniemy zaprosić wszystkie firmy do czynnego uczestnictwa w Forum.

INNOWACYJNY SUBREGION ŁOMŻYŃSKI

Subregion Łomżyński wyróżnia się wysoką aktywnością gospodarczą i inwestycyjną firm. Przedsiębiorcy subregionu to liderzy innowacji i eksportu w regionie Podlaskiem.  W roku 2015 40% firm regionu prowadziło inwestycje, 14% firm wdrażało innowacje w tym innowacje produktowe. Działalność eksportową prowadziło 14% mikro i małych firm łomżyńskiego podregionu. (Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015. Bank Pekao).

Dwudniowa konferencja ma na celu promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku Subregionu Łomżyńskiego, jego potencjału społeczno – gospodarczego oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy przede wszystkim na poziomie przedsiębiorców. Dlatego też na konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele miast partnerskich członków Stowarzyszenia m.in. z Litwy, Białorusi, Niemiec, Szwecji, Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii. Swój przyjazd potwierdzili już międzynarodowi przedstawiciele JST, przedsiębiorcy, IOB i media zagraniczne.

Informujemy, że jest jeszcze możliwość zgłoszeń do wystawienia się ze stoiskiem przed salą konferencyjną.

Kontakt: biuro@lfs.lomza.pl  Dyrektor ŁFS – Anna Mierzejewska  tel. 724 551 858