Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego

W dniu 20.09.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,,Rozbudowa  ulicy Śmiarowskiego  w Łomży’’. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres robót obejmował budowę jezdni o szerokości 6,0m na długości 149.00km.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

  • budowę jezdni ulicy z kostki polbruk h-8cm,
  • budowę chodników z kostki polbruk h-6cm,
  • budowę zjazdów na posesje z kostki polbruk h-8cm,
  • budowę opaski z płyt ażurowych,
  • wykonanie zieleni drogowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
  • budowę oświetlenia drogowego.Roboty zostały wykonane w terminie od  08.06.2017 r. do 13.09.2017 r. zgodnie z  zapisem w Dzienniku Budowy.

    Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  21.09.2022 r. Koszt całkowity inwestycji  372 215,12 zł brutto.