“Przedsiębiorczości można się nauczyć” Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 W dniu 15 listopada 2017r., w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. odbyła się uroczysta inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w którym udział wzięli studenci, młodzież szkolna, przedstawiciele łomżyńskich instytucji, przedsiębiorców, osób chcących prowadzić działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje firmy w mieście Łomża oraz zaproszeni goście.

Uczestników konferencji powitał Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o., który przedstawił harmonogram zorganizowanych prelekcji, szkoleń, warsztatów i seminariów w ramach trwającego od poniedziałku Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, które  organizuje Park Przemysłowy Łomża. Uczestnikami są przedsiębiorcy, studenci oraz młodzież łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych.  Pan Andrzej Kiełczewski przedstawił informacje na temat dotychczasowej działalności Parku Przemysłowego Łomża oraz plany dalszego rozwoju Parku.

W pierwszej części konferencji Pan Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta Łomża podziękował za zorganizowanie i włączenie się w międzynarodowe obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz podkreślił, że jest potrzeba i sens organizowania podobnych konferencji w przyszłości. Przedsiębiorczość to serce każdego samorządu – mówił wiceprezydent Łomży Andrzej Garlicki podczas uroczystego otwarcia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża. Podstawową sprawą każdego samorządu jest wspierania i rozwijanie przedsiębiorczości – stwierdził Z-ca  Prezydenta Andrzej Garlicki.  Następnie głos zabrała Pani Prof. nadzw. dr Krystyna Kubik, prof. PWSIiP Przewodnicząca Rady Nadzorczej Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu scharakteryzowała cechy dobrego przedsiębiorcy, które pomagają osiągnąć sukces. Chcąc być przedsiębiorczym trzeba przede wszystkim poznać siebie, czyli znać swoje słabe i mocne stronystwierdziła prof. Krystyna Kubik. Mocne strony należy eksponować, promować je, a nad tymi słabymi pracować po cichu. Przedsiębiorczym może być osoba, która zna swoją wartość – mówiła prof. Krystyna Kubik. Pani prof. Krystyna Kubik zaprezentowała swoją autorską publikację naukową pt. „Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi”.

“Przedsiębiorczości można się nauczyć” to tytuł wykładu inauguracyjnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża, który wygłosił dr Dariusz Perło z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Przedsiębiorczości nie jest tak prosto się nauczyć jak np. księgowości, bo tutaj wchodzą w grę kompetencję i umiejętności społeczne, tego już trudniej się nauczyć z książki, natomiast nabywa się to w drodze doświadczenia, w drodze ćwiczenia. Aspekty przedsiębiorczości to też kreatywność i to także można trenować. Przedsiębiorczość to także wiedza teoretyczna z zakresu chociażby ekonomii, prawa – mówił dr Dariusz Perło. 

W dalszej części uroczystego otwarcia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Pani Dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przybliżyła tematykę przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i na świecie. Przedsiębiorstwa rodzinne są „od zawsze” obecne w gospodarkach wszystkich państw- stwierdziła prof. Krystyna Leszczewska .Stanowią naturalną formę przedsiębiorczości rodzinnej i lokalnej, która przy sprzyjających okolicznościach rozwija się i trwa wiele pokoleń– dodała prof.Krystyna Leszczewska.  Firmy rodzinne to nie jest jakaś garstka jakiś podmiotów, sklepików osiedlowych czy punktów usługowych, to są dzisiaj giganty. W Stanach Zjednoczonych w Kanadzie takich podmiotów jest około 50 %  w Europie Zachodniej ok. 75 %, w Polsce można mówić, że ok. 90% ma takie rodzinne korzenie, ale jeśli chodzi o to, czy uznają oni swoją firmę za rodzinną to ok. 36 % przedsiębiorców tak twierdzi – mówiła dr hab. Krystyna Leszczewska prof. PWSIiP w Łomży. 

Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o.,zachęcał do korzystania z usług świadczonych przez Park Przemysłowy oraz przybliżył informacje dotyczące projektu unijnego „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”, które są szansą na realizację pomysłu na biznes dla młodych ludzi. Podziękował wszystkim uczestnikom za dotychczasową współpracę i udział w konferencji.

Zapraszamy na kolejne prelekcje w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.