Vademecum rynków zagranicznych – Litwa

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Parkiem Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. organizują 23 listopada 2017r. o godz. 11.00 Vademecum rynków zagranicznych – Litwa, które jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność na tym rynku, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa we współpracy biznesowej z przedsiębiorcami litewskimi. Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy biznesowej z rynkiem litewskim. Przedstawiona zostanie specyfika prowadzenia biznesu na Litwie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu.

Spotkanie poprowadzi Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Pan Jerzy Karasiuk oraz I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie , Pan Krzysztof Januszkiewicz, którzy zajmują się na co dzień rynkiem litewski oraz znają jego uwarunkowania oraz specyfikę.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie powstał w celu wspierania polskich firm, w tym w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Misją wydziału jest również pomoc zagranicznym firmom, zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług, oraz inwestycjami w Polsce.

Na konferencji zostaną udzielone m.in. informacje z zakresu warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, możliwości zakupu nieruchomości, szukania porad prawnych lub firm windykacyjnych, informacji o przetargach publicznych oraz na jakich zasadach prowadzić działalność gospodarczą.

Vademecum rynków zagranicznych organizowane jest w ramach projektu „Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Program Vademecum rynków zagranicznych Litwa obejmuje szereg teoretycznych i praktycznych prelekcji dotyczących współpracy biznesowej z rynkiem litewskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22.11.2017 do godz. 15.00 na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.
Rejestracji można dokonać w formie online wchodząc w poniższy link:
Rejestracja online na Vademecum rynków zagranicznych – Litwa

 Program Litwa

Karta zgłoszenia Litwa