Modernizacja łazienek i c. o. w budynku II LO

Na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót z dnia 06.10.2017 r. w dniu 13.10. 2017 r. komisja rozpoczęła i w dniu 20.10.2017 r. zakończyła swoją działalność. Prace wykonane zostały przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Jarosław Chojnowski ul. Sikorskiego 126 a  18 – 400 Łomża.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

Wymiana instalacji c.o. z wymianą grzejników w całym budynku:

  • naprawa ścian i posadzek
  • modernizację węzła c.o.
  • wykonanie instalacji ciepłej wody
  • modernizację łazienek
  • demontaż starych urządzeń
  • wykonanie nowego podziału łazienek zgodnie z dokumentacją
  • wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych
  • montaż nowych urządzeń sanitarnych

Wymiana posadzki w sali 1 w piwnicy budynku

Wykonanie stropu podwieszanego w łazienkach

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do 21.10.2022 r. Koszt inwestycji wyniósł 588 523,45 zł brutto.