Modernizacja budynku SP 7

W dniu 20.10.2017 r. odebrano inwestycję na zadaniu “Modernizacja budynku SP 7”. Prace zostały wykonane na podstawie umowy nr WIN.272.2.31.2017 zawartej w dniu 07.07.2017 r. i aneksów nr 1 z dnia 14.08.2017 r. i nr 2 z dnia 18.09.2017 r. przez konsorcjum firm: Grinvest Damian Zembrzuski, ul. Sikorskiego 8, 18 – 400 Łomża oraz Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski, ul. Senatorska 7/3, 18 – 400 Łomża.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

Wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku, wymianę lamp oświetleniowych.

Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów w salach i na korytarzu po wymianie instalacji elektrycznej.

Wymiana instalacji c.o. z wymianą grzejników w całym budynku.

Modernizację pomieszczeń pionu żywieniowego:

  • zmiana podziału pomieszczeń pionu żywieniowego
  • wymiana okładzin ściennych i podłogowych
  • malowanie pomieszczeń pionu żywieniowego
  • wymiana urządzeń pionu żywieniowego zgodnie z wykazem
  • wymiana stolarki drzwiowej
  • wymiana instalacji wentylacji mechanicznej
  • wymiana dźwigu towarowego
  • dobudowa schodów wejściowych od strony szczytu budynku

Roboty zostały wykonane do dnia 13.10 2017 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do 21.10.2022 r. Koszt inwestycji wyniósł 1 577 372, 91 zł brutto.