Informacje o ulgach

  • PAKIET DLA BIZNESU

    PAKIET DLA BIZNESU

    Informujemy, że w dniu 22 marca 2017 r. Rada Miejska Łomży przyjęła nowe uchwały dotyczące zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Uchwały są elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – …Więcej informacji »
  • Ulgi podatkowe w Strefie

    Ulgi podatkowe w Strefie

    Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu: kosztów …Więcej informacji »