Świat biznesu nad Narwią

Zagraniczni radcy handlowi oraz lokalni przedsiębiorcy spotkali się w piątek 5 października w Parku Przemysłowym Łomża. Wydarzenie zorganizowane przez łomżyński ratusz przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku i Starostwem Powiatowym, było okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

– Takie spotkania podnoszą prestiż naszego miasta, które jest otwarte na przedsiębiorczość. Mamy tutaj ogromne możliwość i perspektywy. Budowana jest Via Baltica. A mam nadzieję, że już w przyszłym roku zostanie przyjęty przez Radę Miejską plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Meblowej, co otworzy jeszcze większe horyzonty. Inwestorzy będą wówczas mieli 160 hektarów do podejmowania swoich działalności. Stoimy przed wielką szansą, dlatego ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku miasta – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, dziękując za życzliwość w organizacji wydarzenia prezesowi Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz Honorowemu Konsulowi Republiki Bułgarii w tym mieście Witoldowi Karczewskiemu. – To wielki ambasador Łomży i ziemi łomżyńskiej – podkreślał.

Walory gospodarcze oraz możliwości inwestycyjne naszego miasta poznało liczne grono radców handlowych, którzy przybyli do Łomży niemalże ze wszystkich stron świata. – Z tego co udało mi się zaobserwować, to jest tu wiele firm reprezentujących bardzo wysoki poziom, które mogą śmiało mogą konkurować z krajami Europy zachodniej – przekonywał Igor Baraneckij, radca handlowy i naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy. – Jesteśmy otwarci na wszelką formę współpracy, zależy ona tylko od obustronnej chęci i możliwości. Najpierw jednak potrzebny jest kontakt i takie spotkania temu służą – mówił z kolei XU Xiaogeng, doradca ekonomiczno-handlowy z Chin.

Prezentowały się też lokalne firmy, m.in. Greenvit z Zambrowa – specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości ekstraktów roślinnych. Jeszcze w tym miesiącu na nabytej działce w Podstrefie Łomża SSSE przy ul. Akademickiej ma ona rozpocząć budowę zakładu produkcyjnego, w którym powstanie docelowo 30 nowych miejsc pracy. – Takie spotkania dają bardzo wiele, można wymienić się kontaktami i doświadczeniami. Jest to przede wszystkim ważne dla firm, które prowadzą handel zagraniczny – mówił Rafał Pietruszyński, prezes Greenvit Sp. z o. o. – Dla nas jest to przede wszystkim znakomita promocja firmy – podkreślali Janusz Korsan i Paweł Szymański z łomżyńskiego Nemitech, który produkuje wystandaryzowane maszyny przemysłowe i zajmuje się automatyzacją procesu.

– Łomża jest znakomitym miejscem do prowadzenia biznesu, miasto posiada zaplecze infrastrukturalne, społeczne, edukacyjne do tego, aby biznes mógł się tu rozwijać – nie ma wątpliwości dyrektor rozwoju rynków zagranicznych w PEPEES – Filip Hewelke, podkreślając wsparcie na jakie może liczyć lokalna przedsiębiorczość ze strony władz miasta.

Relacja z wydarzenia:

My Łomża 

XLomza  

Narew

Krajowa Izba Gospodarcza

Prezentacje łomżyńskich firm:

AQUATECH S.A. 1   AQUATECH S.A

BONA prezentacja 2018 EN 

EDPOL IN BRIEF

GREENVIT

NEMITECH 5_10_2018    

prezentacja PEPEES S.A.

Domel 

Prezentacja UM

Podziękowanie IPH w Białymstoku