Postaw na Polską Markę

Informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje  konferencję pn. „Postaw na Polską Markę”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. w Hotelu Esperanto& Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10/209, 15-099 Białystok

Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, budowanie świadomości istnienia Marki Polskiej Gospodarki, zachęcenie przedsiębiorców do rozwijania działalności oraz aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne, a także wspólne wypracowanie rozwiązań dla dalszej realizacji projektu.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedsiębiorców, w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawicieli np. instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konferencja@crps.pl  w terminie do 26.02.2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.crps.pl/news/171/47/Postaw-na-Polska-marke.html

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Barbarą Jegorow tel. 533 316 131 lub Martyną Majkrzak tel. 690 901 205

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne!