Przedwakacyjne śniadanie biznesowe

Ostatnie przed wakacjami śniadanie biznesowe poświęcone zostało sukcesji w biznesie. Jego prelegentami byli Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., doradca biznesowy Magdalena Nowak oraz Bartłomiej Krukowski, pełnomocnik zarządu firmy PROTECTA sp. z o.o.

Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki rozpoczynając spotkanie poinformował o naborach do konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu. – Chcemy, żeby ten finał 24 września był bardzo okazały i żebyśmy mogli  wybrać te firmy, które zdaniem jury i mieszkańców są godne otrzymania tego zaszczytnego tytułu – mówił zastępca prezydenta zachęcając przedsiębiorców do zgłaszania kandydatur. Z uroczystą galą powiązana będzie konferencja Invest in Łomża, podczas której będzie okazja do debaty i zaprezentowania się przez łomżyńskie firmy. – Zachęcam do tego, aby skorzystać z tej możliwości promocji, spotkania z radcami handlowymi, ale też przedstawicielami ministerstw – powiedział Andrzej Garlicki. Wspólnie z przewodniczącym zarządu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Łomży zaprosił do udziału w turnieju strzeleckim przedsiębiorców pn. „Biznes bez krawata”, który odbędzie się 18 czerwca na strzelnicy Forty w Piątnicy i ma stanowić także formę integracji lokalnych przedsiębiorców.

Następnie odbyła się merytoryczna część czerwcowego śniadania biznesowego.
Możliwości finansowania biznesu przez Agencję Rozwoju Przemysłu, spółkę prawa handlowego funkcjonującą od 1991 roku w bezpośredniej jurysdykcji premiera, zaprezentował jej przedstawiciel Konrad Trzonkowski. – W skład naszej grupy kapitałowej wchodzi około 60 spółek, w której budujemy wszelkiego rodzaju efekty synergii, staramy się je kojarzyć, szukać efektywności, budować centra usług wspólnych. Na początku tego roku powstała strategia „Optymalizacja+”, dzięki czemu kapitałowo możemy wesprzeć polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, uzupełniając bądź zaspokajając ich potrzeby obrotowe, inwestycyjne i restrukturyzacyjne.  To oferta kierowana do przedsiębiorców będących na rynku co najmniej 12 miesięcy, których przychody kształtują się na poziomie około 4 milionów złotych, którym możemy pożyczyć najmniej od 800 tys. do 1 mln zł – mówił Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Jak zabezpieczyć swoją firmę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami gospodarczymi i losowymi mówił Bartłomiej Krukowski, pełnomocnik Zarządu firmy PROTECTA sp. z o.o. – Na co dzień o tym nie myślimy, ale gdy dochodzi do śmierci osoby, tym bardziej przedsiębiorcy, zaczynają się problemy – rozpoczął swoje wystąpienie. – Pierwsi zgłaszają się wierzyciele, natomiast dłużników trudno odnaleźć – zwracał uwagę zachęcając do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIiDG.
Następnie poprosił o głos Robert Bagiński, właściciel RBB Electric, wiceprzewodniczący zarządu Rady Gospodarczej. – Dzisiaj są ze mną przedstawiciele firm energetycznych, ponieważ dramatycznie brakuje rąk do pracy w naszej branży – mówił. Również poproszony o głos dyrektor PGE Grzegorz Torebko podkreślał, że konieczne jest pilne rozwiązanie tego problemu, zapewniają jednocześnie wsparcie ze swojej strony.

Organizowane od 2017 roku z inicjatywy prezydenta Łomży śniadania biznesowe mają na celu integrację środowiska łomżyńskiego biznesu poprzez wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń czy nawiązanie bliższych relacji biznesowych, a także budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się po wakacjach.

Newsletter