Podsumowanie systemu ŁoKeR i omówienie PPK na śniadaniu biznesowym

Pracownicze Plany Kapitałowe były głównym tematem listopadowego śniadania biznesowego. Spotkanie było także okazją do podsumowania tegorocznego funkcjonowania systemu Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej oraz wręczenia przez zastępcę prezydenta Andrzeja Garlickiego grawertonów – […]