Łomża zwycięzca konkursu "Grunt na medal 2021", Łomżyńska Strefa Inwestycji

Łomża zwycięzcą konkursu „Grunt na medal 2021”

Łomża zajęła I miejsce w województwie podlaskim w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2021”. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Podsumowanie konkursu, z udziałem samorządowców zwycięskich gmin, a także przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, odbyło się w Warszawie w dniu 2 grudnia 2021r. Łomżę reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Garlicki.

Celem konkursu „Grunt na medal” było wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnych województwach. Łomża zgłosiła do konkursu działkę miejską przy ul. Ciepłej. Komisja konkursowa uznała go za najbardziej atrakcyjny obszar dla potencjalnych inwestorów w województwie podlaskim.

Łomżyńska Strefa Inwestycji

Odbierając nagrodę Zastępca Prezydenta podkreślił, że zgłoszony do konkursu teren o powierzchni 2,47 ha jest częścią większego obszaru przeznaczonego na inwestycje w naszym mieście. Przyjęty w 2020 nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przy ul Meblowej i Wojska Polskiego pozwolił otworzyć nowe tereny inwestycyjne o powierzchni 150 ha położone przy drodze krajowej nr 61 przy węźle Łomża-Zachód powstającej drogi międzynarodowej E67 Via Baltica.  Nowy obszar razem z istniejącym już w tym rejonie terenem inwestycyjnym oraz Podstrefą Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzą Łomżyńską Strefę Inwestycji.

To nie tylko w pełni uzbrojone, doskonale skomunikowane tereny inwestycyjne, ale także system ulg tj. zwolnienie z podatku dochodowego na lat 15 w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości na lat 6.

Łomża “Złota Gmina na 5”

– Ta nagroda jest kolejnym potwierdzeniem tego, że nasze działania przynoszą konkretne efekty. W maju 2021 Łomża otrzymała specjalne wyróżnienie w XII edycji rankingu „Złota Gmina na 5!”. Łomża znalazła się wśród 10 laureatów spośród 674 miast i gmin w Polsce poddanych badaniu – dodaje Zastępca Prezydenta – Wysoką jakość obsługi  przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów w naszym urzędzie zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Cieszę się, że nasza praca, wysokie standardy obsługi są doceniane.

Nagrodą w konkursie, oprócz przyznanego tytułu „Grunt na medal” oraz pamiątkowych statuetek i dyplomów, jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu inwestorom oraz prowadzona przez PAIH S.A. i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Czytaj więcej na https://www.paih.gov.pl/20211202/zwyciezcy_konkursu_grunt_na_medal

Źródło: PAIH

Źródło: PAIH