CEIDG – zmiany w korzystaniu przez internet

W połowie grudnia 2021 roku zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Od 13 grudnia 2021 roku wnioski w CEIDG można składać tylko w e-usługach CEIDG na Biznes.gov.pl. Elektroniczny formularz CEIDG-1 nie jest już dostępny.

Kolejne zmiany dotyczą korzystania z konta w serwisie ceidg.gov.pl.

Od 13 grudnia 2021 roku nie jest już możliwe zalogowanie się do konta użytkownika ceidg.gov.pl. Funkcje dotychczasowego konta przejęło Konto Przedsiębiorcy, czyli konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG.

Dostęp do Konta Przedsiębiorcy po rejestracji. Po zalogowaniu się do Konta Przedsiębiorcy znajda się w nim dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane firmy, historia wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Funkcjonalności Konta Przedsiębiorcy:

  • pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzenie swojego wpisu
  • złożenie wniosku o wpis do CEIDG
  • zmiana danych firmy w rejestrze
  • zawieszenie, wznowienie albo zamknięcie firmy
  • dopisanie pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzanie pełnomocnictwami
  • realizacja wielu spraw urzędowych, sprawdzenie wysłanych wniosków oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

Zalogowany użytkownik Biznes.gov.pl nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych do elektronicznych usług. Pola z danymi zapisanymi w systemie są wypełniane automatycznie.

Konto Przedsiębiorcy to także archiwum – w uporządkowany sposób prezentuje aktualne i historyczne sprawy i wnioski wraz z odpowiedziami urzędów.

Co ważne, lista dostępnych możliwości i ułatwień będzie się stopniowo zwiększać. Docelowo w Koncie Przedsiębiorcy będzie można znaleźć listę sugerowanych spraw, do załatwienia w najbliższym czasie. System przypomni o zbliżających się terminach, oraz zawiadomi o sprawach mających wpływ na firmę i najważniejszych zmianach prawnych.

W Koncie Przedsiębiorcy będzie również skrzynka do doręczeń elektronicznych. Poprzez Konto będzie można przejść do innych systemów administracji, bezpośrednio do zakładek przeznaczonych dla przedsiębiorcy lub firmy.

Tylko logowanie – przez Login.gov.pl – umożliwi załatwienie sprawy w CEIDG.

Więcej informacji na stronie Biznes.gov.pl