Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych

W dniu 11.10.2021 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży – Etap II – cz.I” w ramach zadania inwestycyjnego „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Gen. W. Sikorskiego 8, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował:

W zakresie robót budowlanych:

 • Sala 0.01

– rozebranie ścianki działowej,
– wykucie z muru okien,
– rozebranie muru w ścianie zewnętrznej pod drzwi,
– montaż drzwi zewnętrznych i okna,
– obsadzenie nowych podokienników prefabrykowanych,
– zeskrobanie starej farby,
– szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu,
– wykonanie okładziny ściennej do wys. 2,0 m,
– wymurowanie ścianki działowej i montaż nowych drzwi wejściowych do sali (wymagany prześwit wejścia 90 cm),

– zerwanie starej posadzki i wykonanie nowej z wykładzin zgrzewalnych,
– wykonanie nowych osłon na grzejniki,
– wykonanie sufitu podwieszanego.

 • Sala 0.02

– wykucie z muru okien,
– rozebranie muru w ścianie zewnętrznej pod drzwi,
– montaż drzwi zewnętrznych i okna,
– obsadzenie nowych podokienników prefabrykowanych,
– zeskrobanie starej farby,
– szpachlowanie dwukrotne i malowanie ścian i sufitu,
– wykonanie okładziny ściennej do wys. 2,0 m,
– montaż nowych drzwi wejściowych do sali (wymagany prześwit wejścia 90 cm),
– zerwanie starej posadzki i wykonanie nowej z wykładzin zgrzewalnych,
– wykonanie nowych osłon na grzejniki,
– wykonanie sufitu podwieszanego.

 • Sala 0.03

– wykucie z muru okien,
– rozebranie muru w ścianie zewnętrznej pod drzwi,
– montaż drzwi zewnętrznych i okna,
– obsadzenie nowych podokienników prefabrykowanych,
– zeskrobanie starej farby,
– szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu,
– wykonanie okładziny ściennej do wys. 2,0 m,
– wymurowanie ścianki działowej i montaż nowych drzwi wejściowych do sali (wymagany prześwit wejścia 90 cm),
– zerwanie starej posadzki i wykonanie nowej z wykładzin zgrzewalnych,
– wykonanie nowych osłon na grzejniki,
– wykonanie sufitu podwieszanego.

 • Pomieszczenie 0.07

– rozebranie ścianki działowej,
– rozebranie muru w ścianie zewnętrznej pod drzwi,
– zeskrobanie starej farby,
– szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu,
– wymiana drzwi wejściowych i bocznych do sali ( wymagany prześwit wejścia 90 cm),
– zerwanie starej posadzki i wykonanie nowej z wykładzin zgrzewalnych,
– wykonanie nowych osłon na grzejniki.

 • Sala gimnastyczna 0.20, 0.21 i 0.19

– cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali 0.20 (lakier dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych i o wymaganej odporności ogniowej),
– wykonanie podziału sali na dwa oddzielne pomieszczenia poprzez wybudowanie ścianki działowej z drzwiami,
– skucie spękanych tynków i wykonanie nowych ( do wysokości 1 m tynk, szpachlowanie i malowanie materiałami oddychającymi),

– szpachlowanie i malowanie pozostałej części ścian i sufitów,
– wykucie otworu na drzwi pomiędzy pomieszczeniami 0.07 a 0.21,

– obsadzenie nowych drzwi wewnętrznych sal 0.20 i 0.21,
– wymiana okien w sali 0.20,
– pomieszczenie 0.19 szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana posadzki na panele podłogowe, wymiana drzwi wejściowych.

 • Pomieszczenie 0.06

– rozebranie starych i wykonanie nowych schodów (zgodnie z dokumentacja techniczną),
– wykonanie nowej balustrady schodowej,
– poszerzenie otworów wyjściowych na zewnątrz (zgodnie z dokumentacja),
– montaż nowych drzwi wejściowych (aluminiowe, profil ciepły, prześwit 120 cm),
– szpachlowanie i malowanie pomieszczenia,
– wymiana posadzki z gresu.

 • Prace zewnętrzne – taras:

– rozebranie murku przy istniejących schodach zewnętrznych,
– wykonanie robót ziemnych pod ścianę oporową,
– wykonanie ściany oporowej żelbetowej,
– wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej,
– wykonanie warstw tarasu zgodnie z dokumentacją techniczną,
– wykonanie schodów tarasu,
– wykonanie balustrady tarasowej ze stali nierdzewnej,
– wykonanie izolacji ściany piwnicznej przy tarasie,
– izolacja przeciwwodna powłokowa – 2 warstwy,
– styrodur XPS 040 gr 10 cm,
– folia kubełkowa.

W zakresie robót sanitarnych:

 • roboty demontażowe związane z modernizacją instalacji centralnego,
 • roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie robót budowlanych związanych z pracami instalacyjnymi.

W zakresie robót elektrycznych:

 • Przygotowano infrastrukturę elektryczną pod zmianę przyłącza energetycznego z napowietrznego na kablowe tj:

– wykonano wyniesienie 2 liczników energii elektrycznej na zewnątrz budynku w złączu kablowym ZK+2TL (wyniesienie zostało zaakceptowane przez PGE Dystrybucja S.A.),
– wykonano złącze kablowe ZKpoż w którym znajdować będą się 2 zestawy DPX 160A z wzmacniaczem wzrostowym, automatyczny przekaźnik faz oraz zabezpieczenia obwodów PPOŻ,

 • Wykonano nową rozdzielnicę RG wraz z wymianą aparatów elektrycznych:
  – wymieniono wszystkie zabezpieczenia w rozdzielni głównej,
  – wymieniono zabezpieczenia na wyłączniki nadmiarowo prądowe obwodów RG,
  – połączono obwody istniejące do wymienionych zabezpieczeń
  – połączono istniejące obwody PPOŻ aby przedłużyć je do ZKPPPOŻ.
 • Wykonano instalację oświetlenia i gniazd wtykowych zgodnie z przedmiarem i dołączoną
  dokumentacją.
  Usunięto wszystkie listwy PCV istniejących obwodów eklektycznych, słaboprądowych i logicznych aby wszystkie przewody były zakryte nad sufitem podwieszanym albo zakryte pod tynkiem.
  Wykonano instalację CCTV zgodnie z dokumentacją projektową.
  Wykonano instalację ppoż.
  Wykonano instalację kodu dostępu.

Roboty zostały wykonane w terminie od 16.08.2021 r. do 06.10.2021 r. – zgodnie ze zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót zgodnie z umową nr WIR.272.2.14.2021 z dnia 11.08.2021 r. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji do dnia  07.10.2026 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 633 450,00 zł brutto.