Budowa parkingu przy ul. Studenckiej

W dniu 15.07.2016 r . odebrano   inwestycję p/n: ,, Przebudowa parkingu przy  ul. Studenckiej w Łomży .     Prace wykonane zostały  przez: Łomżyńskie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.   18-400 Łomża,   ul.  Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

–  budowę parkingów  z kostki betonowej polbruk (21 stanowisk), na podsypce cementowo – piaskowej.

–  budowę chodnika z kostki polbruk na podsypce cementowo – piaskowej   

Roboty zostały wykonane w terminie do 14.07.2016r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 15.07.2021r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł   47 970,00zł brutto.

IMG_9372 IMG_9373 IMG_9374 IMG_9375