Budowa boiska i skoczni do skoku wzwyż przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Zakończono roboty związane z realizacją zad. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży”.

Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy  Nr WIN.272.1.14.2016 z dnia 06.05.2016 r.

Wykonawcą była firma: ZIEL- BUD Wojciech Rukat, ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa.

Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót zgodnie z Projektem Budowlanym Wykonawczym Budowy Obiektów Sportowych przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży – Etap II opracowanym przez  Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek tj.:

Robót ziemnych

  • Boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia poliuretanowa
  • Skoczni do skoku wzwyż – nawierzchnia poliuretanowa
  • Ciągów pieszych
  • Oświetlenia zewnętrznego
  • Dostarczenia i montażu ławek i koszy na nieczystości
  • Oraz dostarczenia i montażu wyposażenia – urządzeń sportowych zewnętrznych                                                                                                                                         Roboty zostały wykonane w terminie do 19.07.2016 r.                                                                                                                                                                                          Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 26.07.2021 r.  Wartość robót wynosi 696 180,00 zł.
    Inwestycja jest zgłoszona do dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Wniosek jest na etapie oceny. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 240 000 zł.
  •   IMG_9381 IMG_9382 IMG_9384 IMG_9385 IMG_9386 IMG_9387 IMG_9388 IMG_9389 IMG_9390 IMG_9391