Inwestycje własne z budżetu Miasta Łomży

 • Modernizacja budynku SP 7

  Modernizacja budynku SP 7

  W dniu 20.10.2017 r. odebrano inwestycję na zadaniu „Modernizacja budynku SP 7”. Prace zostały wykonane na podstawie umowy nr WIN.272.2.31.2017 zawartej w dniu 07.07.2017 r. i aneksów nr 1 z …Więcej informacji »
 • Modernizacja łazienek i c. o. w budynku II LO

  Modernizacja łazienek i c. o. w budynku II LO

  Na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót z dnia 06.10.2017 r. w dniu 13.10. 2017 r. komisja rozpoczęła i w dniu 20.10.2017 r. zakończyła swoją działalność. Prace wykonane zostały przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano …Więcej informacji »
 • Przebudowa parkingu przy al.Piłsudskiego

  Przebudowa parkingu przy al.Piłsudskiego

  W dniu 08.11.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego w Łomży’’, zgodnie z umową Nr WIN.272.2.33.2017 z dnia 14.07.2017 r. i aneksem Nr1 z dnia …Więcej informacji »
 • Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1

  Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1

  W dniu 29.09.2017 r. odebrano inwestycję p/n  Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży. Prace wykonane zostały przez firmę: Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 18-400 Łomża. W zakres …Więcej informacji »
 • Rozbudowa i budowa ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego

  Rozbudowa i budowa ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego

  W dniu 29.09.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: Rozbudowa i budowa ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Prace wykonane …Więcej informacji »
 • Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym Nr 15

  Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym Nr 15

  W dniu 14.09.2017 r.  odbył się odbiór końcowy   inwestycji: ,, Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Łomży zgodnie z umową Nr WIN.272.2.40.2017 z dnia 17.08.2017 r. Prace wykonane zostały …Więcej informacji »
 • Przebudowa parkingów i drogi wewnętrznej w ZSMiO nr 5

  Przebudowa parkingów i drogi wewnętrznej w ZSMiO nr 5

  W dniu 20.09.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży. Prace zostały wykonane przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo …Więcej informacji »
 • Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego

  Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego

  W dniu 20.09.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,,Rozbudowa  ulicy Śmiarowskiego  w Łomży’’. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży. …Więcej informacji »
 • Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej

  Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej

  W dniu  30.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,, Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej w Łomży”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z …Więcej informacji »
 • Przebudowa ulicy Piaski  w Łomży

  Przebudowa ulicy Piaski  w Łomży

  W dniu 24.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski  w Łomży’’. Prace wykonane zostały przez  konsorcjum firm: –  EKOTECH  Paweł Jarząbek, 18-300 Zambrów , Wiśniewo 53B, –  Budownictwo …Więcej informacji »