Inwestycje własne z budżetu Miasta Łomży

 • Przebudowa parkingów i drogi wewnętrznej w ZSMiO nr 5

  Przebudowa parkingów i drogi wewnętrznej w ZSMiO nr 5

  W dniu 20.09.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży. Prace zostały wykonane przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo …Więcej informacji »
 • Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego

  Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego

  W dniu 20.09.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,,Rozbudowa  ulicy Śmiarowskiego  w Łomży’’. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży. …Więcej informacji »
 • Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej

  Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej

  W dniu  30.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,, Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej w Łomży”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z …Więcej informacji »
 • Przebudowa ulicy Piaski  w Łomży

  Przebudowa ulicy Piaski  w Łomży

  W dniu 24.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski  w Łomży’’. Prace wykonane zostały przez  konsorcjum firm: –  EKOTECH  Paweł Jarząbek, 18-300 Zambrów , Wiśniewo 53B, –  Budownictwo …Więcej informacji »
 • Modernizacja chodników przy ul. Wyzwolenia

  Modernizacja chodników przy ul. Wyzwolenia

  W dniu 28.07.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n„Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia, odcinek od ulicy   Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży” Prace wykonane zostały  przez: GRAVEL z …Więcej informacji »
 • Przebudowa parkingów przy ul. Dmowskiego

  Przebudowa parkingów przy ul. Dmowskiego

  W dniu 12.07.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n,,Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego w Łomży.’’ Prace wykonane zostały  przez::  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18 – 400 …Więcej informacji »
 • Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych przy ul.Sikorskiego

  Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych przy ul.Sikorskiego

  W dniu  30.06.2017 r   odbył się odbiór końcowy  inwestycji: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sikorskiego (dojazd do Parku Przemysłowego), Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji na ul. Sikorskiego. Prace wykonane …Więcej informacji »
 • Modernizacja chodników i wjazdów przy ul. Nowogrodzkiej

  Modernizacja chodników i wjazdów przy ul. Nowogrodzkiej

  W dniu 20.06.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n ,,Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży , odcinek od ulicy Zabawnej do ulicy Sikorskiego ’’. Prace wykonane zostały  przez: …Więcej informacji »
 • Rozbudowa ulicy Zawadzkiej

  Rozbudowa ulicy Zawadzkiej

  W dniu 14.06.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n ,,Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu    (odcinek I) – od …Więcej informacji »
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8

  Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8

  Odebrano inwestycję p/n “Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych PP nr 1, nr 4 i nr 8 w Łomży”. Wykonawcą była firma: Zakład Remontowo-Budowlany mgr …Więcej informacji »