Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

MPZP001

001. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży
Uchwała 210/XXXVIII/96 z dnia 1996-12-19
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP002

002. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży - tereny położone przy ul. Poznańskiej
Uchwała 241/XLIV/97 z dnia 1997-05-28
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP003

003. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomży
Uchwała 242/XLIV/97 z dnia 1997-05-28
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP004

004. w sprawie: zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych przy ulicy Rybki
Uchwała 120/XIX/99 z dnia 1999-11-24
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP005

005. w sprawie: zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo-składowej - rejon. ul. Żabiej
Uchwała 152/XXV/00 z dnia 2000-03-23
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP006

006. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Wojska Polskiego w Łomży
Uchwała 272/LII/01 z dnia 2001-06-20
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP007

007. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w narożniku ulic: Szosa Zambrowska i ks. Anny - Obszar P5a
Uchwała 412/LXXV/02 z dnia 2002-10-09
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP008

008. w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Obszar P5
Uchwała 53/XVI/03 z dnia 2003-06-18
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP009

009. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenu położonego przy ulicy Poznańskiej
Uchwała 75/XVII/03 z dnia 2003-07-03
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP010

010. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego
Uchwała 167/XXVIII/04 z dnia 2004-03-17
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP011

011. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego
Uchwała 215/XXXIII/04 z dnia 2004-06-23
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP012

012. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych przy Szosie do Mężenina w sąsiedztwie ogrodów działkowych
Uchwała 264/XXXIX/04 z dnia 2004-11-10
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP013

013. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (obszar położony pomiędzy ulicami: Stacha Konwy, Nowogrodzką, Wiejską i Nadnarwiańską)
Uchwała 388/LX/06 z dnia 2006-01-18
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP014

014. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŁOMŻY– OBSZAR P9A
Uchwała 399/LXIII/06 z dnia 2006-03-29
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP015

015. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży - terenów byłej rezerwy pod kolej – położonych od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej - Obszar P9B
Uchwała 419/LXIV/06 z dnia 2006-04-26
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP016

016. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży terenów byłej rezerwy pod kolej (od ul. Nowogrodzkiej w kierunku Lasu Jednaczewskiego) – obszar P9C
Uchwała 175/XXVIII/08 z dnia 2008-04-23
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP017

017. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)
Uchwała 332/XLVI/09 z dnia 2009-06-24
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP018

018. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Kard. S. Wyszyńskiego, Gen. W. Sikorskiego i Zawadzkiej)
Uchwała 333/XLVI/09 z dnia 2009-06-24
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP019

019. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w części dotyczącej terenów położonych przy ulicy Zdrojowej
Uchwała 346/XLVIII/09 z dnia 2009-08-26
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP020

020. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla "Wschód" w rejonie ul. Wąskiej - obszar P 11
Uchwała 353/XLIX/09 z dnia 2009-09-30
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP021

021. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - Obszar P16 (obejmującego tereny położone w sąsiedztwie ul. Poznańskiej i ul. Kraska)
Uchwała 361/L/09 z dnia 2009-10-28
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP022

022. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - terenów Osiedla Łomżyca położonych pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Spokojną, Piłsudskiego i rzeczką Łomżyczką – OBSZAR P7
Uchwała 23/VI/11 z dnia 2011-02-16
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP023

023. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej – rejon byłej Targowicy Miejskiej
Uchwała 45/IX/11 z dnia 2011-04-27
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP024

024. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża rejon "Zawady Przedmieście - ul. Przykoszarowa"
Uchwała 146/XIX/11 z dnia 2011-12-28
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP025

025. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej – Obszar P10
Uchwała 164/XXI/12 z dnia 2012-02-29
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP026

026. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego - Obszar P8
Uchwała 251/XXX/12 z dnia 2012-11-28
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

MPZP027

027. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1
Uchwała 62/XI/15 z dnia 2015-06-24
Pokaż pełną treść uchwały
Pokaż legendę

 

Poniżej Miejski Portal Mapowy, w celu podglądu MPZP proszę wybrać odpowiednią warstwę

 

[auto-iframe link=http://mlomza.e-mapa.net height=1000px autosize=yes scroll=yes]